Warning: include(Zdroj/languageSetPL.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/16757/virtual/www/main.php on line 94

Warning: include(Zdroj/languageSetPL.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/16757/virtual/www/main.php on line 94

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'Zdroj/languageSetPL.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/16757/virtual') in /data/web/virtuals/16757/virtual/www/main.php on line 94
 
facebook sites instagram sites google+ sites member access
CZ flag
EN flag
Logo

Návštěvní řád – samostatný pěchotní srub MO – S5 „Na Trati“

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem muzea je Klub vojenské historie Bohumín, z. s.
 2. Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky objektu MO-S5, účastníky akcí pořádaných v objektu nebo jeho blízkosti a další osoby, které vstupují do prostoru objektu. Vstup do objektu je na vlastní nebezpečí.

II. Otevírací doba

 1. Muzeum je otevřeno pro návštěvníky od dubna do září a 28. října, a to o víkendech a státních svátcích od 14.00 do 18.00 hod. Po předchozí domluvě je možno objekt navštívit i mimo otevírací dobu.
 2. Hromadné výpravy a školní skupiny je nutno ohlásit předem, a to telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Návštěvní dny a hodiny mohou být podle provozních podmínek upraveny. O těchto změnách jsou návštěvnici vždy informováni prostřednictvím webových stránek muzea.

III. Vstupné

 1. Vstupné se platí před zahájením prohlídky. Jeho výše je zveřejněna na internetových stránkách muzea a v jeho prostorech.
 2. Cenu vstupného je možno uhradit pouze hotově, a to v korunách českých, eurech nebo złotych.
 3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky. Pro školní skupiny se nevydává vstupenka, ale hromadný příjmový doklad. Příjmový doklad slouží jako vstupenka a má platnost omezenou na daný den. Vstupenka je nepřenosná, platí jen v den zakoupení a pouze pro jednu prohlídku objektu.
 4. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád.
 5. Bezplatný vstup do objektu mají osoby mladší 15 let a pedagogický doprovod (učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí dětských kolektivů) doprovázející skupinu dětí.
 6. Skupiny dětí (školní třídy, školní družiny, dětské tábory) mají nárok na snížené vstupné.

IV. Prohlídky objektu

 1. Prohlídky se konají výhradně s doprovodem a výkladem průvodce. Není stanoven minimální počet osob pro jednu prohlídku. Maximální doporučený počet osob pro jednu prohlídku je 15 osob.
 2. Dětem do 15 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osob starších 15 let. Tyto osoby zodpovídají za jejich bezpečnost a chování.
 3. Při návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející pedagogický pracovník či vedoucí dané skupiny.
 4. Prohlídky začínají v 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00.
 5. Délka prohlídkové trasy je cca 60 minut.

V. Ochrana památky a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektu a přilehlém okolí chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu objektu.
 2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
 4. Vstup se psy je možný pouze po dohodě a se souhlasem průvodce.
 5. Je zakázáno jakkoli poškozovat objekt, expozici a jakýkoli jiný majetek v objektu a přilehlém okolí, nebo:
  • provádět jakoukoliv manipulaci s vystavenými exponáty a sbírkovými předměty,
  • opouštět prohlídkovou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a skupiny,
  • rušit hlukem výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
  • jíst a pít uvnitř objektu, vstupovat do objektu s jídlem, zmrzlinou, nápoji apod.,
  • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
  • jinak narušovat klid a pořádek.
 6. V objektu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace dovoleno pro osobní potřebu návštěvníka. Návštěvník nesmí fotografovat zabezpečení objektu.
 7. Návštěvník, který způsobí muzeu svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 1. Uvnitř objektu je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Při kouření před objektem je zakázáno odhazovat nedopalky mimo vyhrazené místo.
 2. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené osobní bezpečnosti zejména při pohybu na schodech, chodbách a pod ventilací v objektu, nebo ve volném terénu u objektu.
 3. Při výpadku osvětlení zůstanou návštěvnici stát na místě a řídí se pokyny průvodce.
 4. Při opakovaném neuposlechnutí bezpečnostních pokynů a porušování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán bez náhrady vstupného.
 5. Klub vojenské historie Bohumín nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy návštěv, která je k dispozici v objektu, nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na statutárního zástupce spolku.
 2. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vydání.

Všem návštěvníkům děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvního řádu. V Bohumíně dne 29. 10. 2016 Klub vojenské historie Bohumín, z. s.
Logo technotrasa
Logo tesinske slezko
Logo vesuv Logo grafik aja
Logo Stelmar